[1]
Nguyễn, T.P., Trần , T.Y.N. và Trần, Đình G. 2023. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 29 (tháng 6 2023), 92-97. DOI:https://doi.org/10.52714/dthu.29.12.2017.537.