(1)
Võ, T. P. Xây dựng Quy trình tối ưu về trồng Rau mầm cải sạch. dthujs 2013, 15-25.