(1)
Vo, T. P. Xây dựng Quy trình tối ưu về trồng Rau mầm cải sạch. Dong Thap University Journal of Science 2013, 15-25.