(1)
Nguyen, V. D.; Nguyen, N. T. Phát triển đội Ngũ giáo Viên Trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science 2018, 3-5.