(1)
Tran, T. H. So sánh ý niệm về không Gian Trong tiếng Việt Và tiếng Đức Qua Ví dụ “trên - dưới.” Dong Thap University Journal of Science 2018, 71-78.