(1)
Phan, U. N.; Trần, P. L. Điều kiện thủy phân phụ phẩm Cá Tra bằng Vi khuẩn Bacillus Subtilis Và ứng dụng làm thức ăn Cho Gà Tam hoàng. dthujs 2023, 99-105.