VÕ, T. P. Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 4, p. 15-25, 2013. DOI: 10.52714/dthu.4.8.2013.48. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1240. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.