TRAN, Thi Hanh. So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên - dưới”. Dong Thap University Journal of Science, [S. l.], n. 30, p. 71–78, 2018. DOI: 10.52714/dthu.30.2.2018.553. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/350. Acesso em: 15 jul. 2024.