NGUYỄN, T. P.; TRẦN , T. Y. N.; TRẦN, Đình G. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, [S. l.], n. 29, p. 92-97, 2023. DOI: 10.52714/dthu.29.12.2017.537. Disponível em: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/531. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.