Pham, Thi Thanh Mai. 2014. “Thành phần loài Hoa- cây cảnh được trồng ở Làng Hoa Tân Quy Đông, thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”. Dong Thap University Journal of Science, no. 9 (June):112-16. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.135.