Phạm, Thị Thanh Mai. 2014. “Thành phần loài Hoa- cây cảnh được trồng ở Làng Hoa Tân Quy Đông, thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 9 (Tháng Sáu):112-16. https://doi.org/10.52714/dthu.9.6.2014.135.