Võ, Thị Phượng. 2013. “Xây dựng Quy trình tối ưu về trồng Rau mầm cải sạch”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 4 (Tháng Tám):15-25. https://doi.org/10.52714/dthu.4.8.2013.48.