Lê, Xuân Hùng. 2018. “Sắc số, đa thức Tô màu Và tính Duy nhất Tô màu của đồ thị K2r”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số p.h 30 (Tháng Hai):90-94. https://doi.org/10.52714/dthu.30.2.2018.556.