Nguyễn, T. P., Trần , T. Y. N. và Trần, Đình G. (2023) “Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (29), tr 92-97. doi: 10.52714/dthu.29.12.2017.537.