[1]
V. D. Nguyen and N. T. Nguyen, “Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, Dong Thap University Journal of Science, no. 30, pp. 3–5, Feb. 2018.