[1]
T. H. Tran, “So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ ‘trên - dưới’”, Dong Thap University Journal of Science, no. 30, pp. 71–78, Feb. 2018.