Nguyen, Van De, and Ngoc Toan Nguyen. “Phát triển đội Ngũ giáo Viên Trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30, Feb. 2018, pp. 3-5, doi:10.52714/dthu.30.2.2018.542.