Tran, Thi Hanh. “So sánh ý niệm về không Gian Trong tiếng Việt Và tiếng Đức Qua Ví dụ ‘trên - dưới’”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30, Feb. 2018, pp. 71-78, doi:10.52714/dthu.30.2.2018.553.