Võ, Thị Phượng. “Xây dựng Quy trình tối ưu về trồng Rau mầm cải sạch”. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, no. 4 (Tháng Tám 13, 2013): 15-25. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1240.