Nguyen, Van De, and Ngoc Toan Nguyen. “Phát triển đội Ngũ giáo Viên Trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February 28, 2018): 3–5. Accessed July 18, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/339.