Duong, To Quoc Thai. “Giao lưu văn Hoá của Hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản Qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong Thế kỷ XVII”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February 28, 2018): 56–64. Accessed July 18, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/348.