Tran, Thi Hanh. “So sánh ý niệm về không Gian Trong tiếng Việt Và tiếng Đức Qua Ví dụ ‘trên - dưới’”. Dong Thap University Journal of Science, no. 30 (February 28, 2018): 71–78. Accessed July 18, 2024. https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/350.