1.
Đỗ TT, Đào TH, Vi T Đoan C. Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên. dthujs [Internet]. 30 Tháng Mười 2013 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(5):22-8. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/1194