1.
Nguyen VD, Nguyen NT. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dong Thap University Journal of Science [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2024 Jul. 18];(30):3-5. Available from: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/339