1.
Tran TH. So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên - dưới”. Dong Thap University Journal of Science [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2024 Jul. 18];(30):71-8. Available from: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/350