1.
Lê TN, Tăng TH. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa BC15 trên hai mức bón đạm khác nhau tại Ý Yên - Nam Định. dthujs [Internet]. 28 Tháng Hai 2018 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(30):102-9. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/354