1.
Nguyễn TP, Trần TYN, Trần Đình G. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long. dthujs [Internet]. 22 Tháng Sáu 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(29):92-7. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/531