1.
Đặng TN, Nguyễn PL, Nguyễn V Đông H. Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt ứng dụng giải thuật PID số . dthujs [Internet]. 23 Tháng Sáu 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(35):106-10. Available at: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/559