Quay trở lại chi tiết bài báo Thiết kế và tối ưu hóa mạch lọc microstrip song song ngẫu hợp dựa trên ADS Tải xuống Tải xuống PDF