Thiết kế và tối ưu hóa mạch lọc microstrip song song ngẫu hợp dựa trên ADS

Trần Văn Hà1, Hà Thái Thủy Lam2
1 Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
2 Trường Đại học Đồng Tháp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu các bước thiết kế và tối ưu hóa mạch lọc microstrip song song ngẫu hợp dựa trên phần mềm ADS (Advanced Design System). Sau đóthiết kế và tối ưu hóa một mạch lọc băng thông làm việc tại tần số 2.45GHz, độ rộng băng thông 200MHz và tiến hành mô phỏng trên ADS, đưa ra kết quả mô phỏng Momentum bố trí mạch. Kết quả mô phỏng đáp ứng các yêu cầu thiết kế và cho thấy rằng phương pháp này là khả thi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1]. Agilent Advanced Design System 2009.
[2]. David M.Pozar (2005), Microwave engineering, Third editon. John Wiley & Sons, Inc.
[3]. Reinhold Ludwing (2000), RF Circuit Design: Theory and Applications, Prentice-Hall.