HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Hồ Văn Thống - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

CÁC THÀNH VIÊN

Chen, Ching-Fu - Đại học Nguyên Trí, Đài Loan

Huang, Yi-Chun - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

 

Đào Tam - Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Đinh Ngọc Thắng - Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Lê Quốc Hội - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn Khang - Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn - Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Phạm Hồng Quang - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Phùng Đình Mẫn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Văn Đạt - Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Võ Văn Sen - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vũ Quốc Chung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

 

Đỗ Minh Hùng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Mộng Tuyền - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lê Đình Trọng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lương Thanh Tân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Dương Hoàng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Thị Kiều - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phạm Minh Giản - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Thanh Vân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam