Chính sách về các nhóm lĩnh vực:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp bao gồm hai chuyên san với các lĩnh vực như sau:

(1) Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Các chuyên ngành được đề cập trong phần này có liên quan đến sự tiến bộ của khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh Việt Nam và cộng đồng ASEAN, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giáo dục học, Kinh tế và Quản lý, Luật học, Ngôn ngữ học, Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học, Nhân học, Tâm lý học, Triết học, Xã hội học, Chính trị học, Văn hoá, Nghệ thuật, Thể dục thể thao, Văn học. Khuyến khích các bài nộp có phạm vi rõ ràng liên quan đến Việt Nam hoặc liên quan đến ASEAN hoặc khu vực hoặc quốc tế nhưng phù hợp với độc giả Việt Nam hoặc ASEAN.

(2) Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Phần này xuất bản các tài liệu nghiên cứu hoặc đánh giá ban đầu liên quan đến sự phát triển của tất cả các loại khoa học và công nghệ lý thuyết và thực nghiệm bao gồm một số ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vật lý, Toán học, Sinh học, Hoá học, Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Công nghệ thông tin, Khoa học Trái đất - Mỏ, Nông nghiệp, Lâm nghiệp.

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mở bài nộp

Đã lập chỉ mục

Đã được bình duyệt

Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Mở bài nộp

Đã lập chỉ mục

Đã được bình duyệt

 

Quá trình bình duyệt:

(1) Bất kỳ bản thảo nào trong phạm vi của Tạp chí và hướng dẫn của tác giả sẽ được giao cho một biên tập viên chuyên san;

(2) Tất cả các bài viết trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đều đã trải qua quá trình sàng lọc biên tập và phản biện kín hai chiều bởi ít nhất một chuyên gia độc lập bên ngoài trong lĩnh vực không thuộc Ban biên tập của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Theo đó, người phản biện sẽ không biết thông tin tác giả và ngược lại. Người biên tập phần cuối cùng đưa ra quyết định biên tập, quyết định này phải được Tổng biên tập xác nhận. Quá trình gửi bài và phản biện được thực hiện hoàn toàn trực tuyến tại địa chỉ https://dthujs.vn/

 

Tần suất xuất bản:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp xuất bản định kỳ mỗi năm một tập, mỗi tập có 9 số, xuất bản vào trung tuần tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Mười, tháng Mười Một tháng Mười Hai. Tuy nhiên, các bài viết đã được chấp nhận xuất bản có thể được xuất bản trực tuyến ngay sau khi quá trình sao chép, sắp chữ và soát lỗi hoàn tất. Những bài viết này là cuối cùng và có thể trích dẫn đầy đủ.

 

Chính sách truy cập mở:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp cung cấp quyền truy cập mở ngay lập tức vào nội dung của nó theo nguyên tắc cung cấp miễn phí nghiên cứu cho công chúng sẽ hỗ trợ trao đổi kiến ​​thức toàn cầu nhiều hơn. Độc giả được phép đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in, tìm kiếm hoặc liên kết tới toàn văn các bài báo của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. 

Tất cả các bài báo do Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp xuất bản đều được cấp phép theo Giấy phép Quốc tế Creative Commons Ghi công-Phi thương mại 4.0 (CC BY-NC 4.0). Các độc giả được phép sao chép, phân phối, truyền tải và chuyển đổi với điều kiện bài báo và nguồn được trích dẫn để ghi nhận quyền tác giả của bài báo xuất bản trong Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Tác giả giữ bản quyền đối với bài báo của họ nhưng cấp cho Tạp chí quyền xuất bản tác phẩm đầu tiên.

 

Tài trợ tạp chí:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được tài trợ bởi Trường Đại học Đồng Tháp. Chính sách của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp là không tính phí nộp bài và phí xuất bản. Chúng tôi cũng cung cấp quyền truy cập mở ngay lập tức vào nội dung của tạp chí theo nguyên tắc rằng việc cung cấp nghiên cứu miễn phí cho công chúng sẽ hỗ trợ trao đổi kiến ​​thức toàn cầu nhiều hơn.

Mỗi tác giả và đồng tác giả sẽ được cung cấp miễn phí một bản in của tạp chí có bài viết được đăng (giao trực tiếp tại Tòa soạn hoặc qua đường bưu điện). Tác giả có thể đặt mua thêm bản in của tạp chí sau khi thanh toán trước phí token và phí bưu điện.

 

Lưu trữ:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp sử dụng hệ thống Lots of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) để tạo các kho lưu trữ của Tạp chí nhằm mục đích bảo quản và phục hồi. Toàn văn tất cả các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được lưu giữ trên mạng LOCKSS riêng của The PKP Preservation Network (PKP-PLN) để đảm bảo lưu giữ kỹ thuật số lâu dài.

 

Lập chỉ mục và trừu tượng hóa:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được lập chỉ mục và/hoặc tóm tắt trong các dịch vụ lập chỉ mục trong nước và quốc tế. Điều này cho phép hiển thị tối đa các bài viết đã xuất bản vì chúng có sẵn cho nhiều đối tượng, địa phương và toàn cầu.

 

Danh sách:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được đưa vào cơ sở dữ liệu Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến - Vietnam Journals Online do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý.

 

Tư cách thành viên:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đã được chấp nhận là thành viên của Crossref – Cơ quan đăng ký chính thức của Tổ chức Định danh Đối tượng Kỹ thuật số Quốc tế (IDF) từ tháng 6 năm 2021. Điều này giúp các kết quả nghiên cứu của bạn được công bố trên tạp chí của chúng tôi dễ dàng được tìm thấy, trích dẫn, liên kết, đánh giá và tái sử dụng.

 

Phát hiện trùng lặp để đảm bảo tính liêm chính của bài viết và nghiên cứu:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp sử dụng Kiểm tra tương tự, một dịch vụ do Crossref cung cấp và được hỗ trợ bởi hệ thống kiểm tra trùng lặp TurnitinKiểmTraTàiLiệu, để sàng lọc đạo văn trước khi xuất bản.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

(1) Trường Đại học Đồng Tháp không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và tài liệu có trên trang web này. Trong mọi trường hợp, Trường sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào về việc mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất mát thông tin) là kết quả hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (cả bản in và bản trực tuyến).

(2) Những quan điểm, ý kiến ​​thể hiện trong các bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp không nhất thiết thể hiện hay phản ánh quan điểm, ý kiến ​​của Trường Đại học Đồng Tháp với tư cách là cơ quan hoặc của Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.