HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Hồ Văn Thống - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

CÁC THÀNH VIÊN

Carlos Alberto Duque - Trường Đại học Antioquia, Colombia

Elmer Irene - Trường Đại học Samar State, Philipines

Fang, Te-Hua - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Ishapathik Das - Học viện Công nghệ Ấn Độ, India

Jose Kanichukattu - Trường Đại học Mahatma Gandhi, Kottayam, India

Marife M. Lacaba - Trường Đại học Samar State, Philipines

Wutiphol Sintunaravat - Trường Đại học Thammasat, Thailand

 

Bành Tiến Long - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Bùi Chí Bửu - Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao, Việt Nam

Đinh Đức Tài - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Dương Tuấn Quang - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Hà Thanh Toàn - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lâm Quốc Anh - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Mai Trọng Nhuận - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Gia Như - Trường Đại học Duy Tân, Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Trương Công Tuấn - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

 

Hồ Sỹ Thắng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Hoàng Thị Nghiệp - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Vĩnh Phúc - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Quốc Trị - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Văn Tân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam