TỔNG BIÊN TẬP
Trương Tấn Đạt - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam
 
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Văn Dũng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam
 
Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Hồ Văn Thống - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam
 

LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Chen, Ching-Fu - Đại học Nguyên Trí, Đài Loan

Đào Tam - Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Đinh Ngọc Thắng - Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Đỗ Minh Hùng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huang, Yi-Chun - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Huỳnh Mộng Tuyền - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lê Đình Trọng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Lê Quốc Hội - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Lương Thanh Tân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Dương Hoàng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Thị Kiều - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Văn Khang - Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn - Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam

Phạm Hồng Quang - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Phạm Minh Giản - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phùng Đình Mẫn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Thanh Vân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Văn Đạt - Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Võ Văn Sen - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vũ Quốc Chung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

 

LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bành Tiến Long - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Bùi Chí Bửu - Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao, Việt Nam

Carlos Alberto Duque - Trường Đại học Antioquia, Colombia

Đinh Đức Tài - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Dương Tuấn Quang - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Elmer Irene - Trường Đại học Samar State, Philipines

Fang, Te-Hua - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Hà Thanh Toàn - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Hồ Sỹ Thắng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Hoàng Thị Nghiệp - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Vĩnh Phúc - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Ishapathik Das - Học viện Công nghệ Ấn Độ, India

Jose Kanichukattu - Trường Đại học Mahatma Gandhi, Kottayam, India

Lâm Quốc Anh - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Mai Trọng Nhuận - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Marife M. Lacaba - Trường Đại học Samar State, Philipines

Nguyễn Gia Như - Trường Đại học Duy Tân, Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Trần Quốc Trị - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Văn Tân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trương Công Tuấn - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

Wutiphol Sintunaravat - Trường Đại học Thammasat, Thailand


BAN THƯ KÝ
Danh Trung (Trưởng ban)
Nguyễn Minh Thảo
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
Võ Phượng Vy

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ
Phan Trọng Nam