Tôn chỉ, mục đích

- Thông tin về hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp.

- Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Đồng Tháp.

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp là tạp chí học thuật truy cập mở được bình duyệt do Trường Đại học Đồng Tháp xuất bản. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp có phạm vi đa ngành, xử lý một số khía cạnh của Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Mặc dù Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp chủ yếu tập trung vào các chủ đề nêu trên trong bối cảnh Việt Nam, chúng tôi cũng hoan nghênh các bài nộp đề cập đến các chủ đề đó trong bối cảnh cộng đồng ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). Để hỗ trợ các nhà giáo dục địa phương và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong ASEAN, các bài nộp có phạm vi rõ ràng liên quan đến Việt Nam hoặc ASEAN hoặc khu vực hoặc quốc tế nhưng phù hợp với độc giả Việt Nam hoặc ASEAN cũng được khuyến khích.

Những đóng góp cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp có thể được thực hiện dưới dạng một bài báo nghiên cứu nguyên bản hoặc dưới dạng một bài đánh giá có cấu trúc, hệ thống, tài liệu tuân theo một phương pháp cụ thể.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp xuất bản 09 số/năm theo hai chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn; chuyên san Khoa học Tự nhiên bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí thực hiện việc xuất bản bản in và xuất bản trực tuyến trên Hệ thống quản lý xuất bản kỹ thuật số của Tạp chí. Các phần này là một tính năng cố định của Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp và sẽ được mở để gửi liên tục. 

Bên cạnh các số định kỳ đa ngành, đa lĩnh vực, Tạp chí cũng xuất bản các số đặc biệt theo đề nghị của các biên tập viên khách mời nhằm bảo trợ cho các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ngoài việc nhận đăng các bài báo nghiên cứu nguyên tác, Hội đồng biên tập Tạp chí cũng mời các nhà khoa học có uy tín viết các bài báo tổng quan để lược sử nghiên cứu trong chuyên ngành, hệ thống hóa những vấn đề đã được giải quyết và gợi ý những định hướng nghiên cứu tiếp theo cho chuyên ngành.