Date Published: 17/12/2012

Natural Sciences Issue

Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong hợp kim Fe-P vô định hình
Huu Kien Pham, Thi Kim Thu Nguyen, Thi Ha Duong, Thi Phuong Thanh Nguyen
PDF Cite
Page: 63-68
Giới thiệu Mathnasium phương pháp giúp học môn Toán hiệu quả
Thai Thuy Lam Ha
PDF Cite
Page: 69-74
Một hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Huu Duyet Nguyen
PDF Cite
Page: 75-89
Bước đầu tinh chế protein tái tổ hợp TRXHA5.1 nguyên liệu sản xuất vaccine phòng virus cúm A/H5N1
Nam Hai Truong, Thi Huyen Do, Thi Nhu Ngoc Van, Thi Thao Nguyen, Viet Cuong Vo
PDF Cite
Page: 90-95
Điều kiện đủ chuyển dấu tích phân suy rộng với cận vô hạn qua chuỗi hàm
Cong Xuan Vu Y Ho, Thi Thu Yen Doan
PDF Cite
Page: 96-104
Dạy học cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
Van Tan Phan
PDF Cite
Page: 105-111
Xây dựng mô phỏng thí nghiệm điều chế clo ở chương Halogen SGK lớp 10 bằng phần mềm Macromedia flash MX 2004
Huy Hoang Ly
PDF Cite
Page: 112-120