Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B:  Khoa học Tự nhiên

Số 1 (12-2012)

Ngày xuất bản: 17/12/2012

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong hợp kim Fe-P vô định hình
Phạm Hữu Kiên, Nguyễn Thị Kim Thư, Dương Thị Hà, Nguyễn Thị Phương Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 63-68
Giới thiệu Mathnasium phương pháp giúp học môn Toán hiệu quả
Hà Thái Thuỷ Lam
PDF Trích dẫn
Trang: 69-74
Một hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Nguyễn Hữu Duyệt
PDF Trích dẫn
Trang: 75-89
Bước đầu tinh chế protein tái tổ hợp TRXHA5.1 nguyên liệu sản xuất vaccine phòng virus cúm A/H5N1
Trương Nam Hải, Đỗ Thị Huyền, Văn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Thảo, Võ Viết Cường
PDF Trích dẫn
Trang: 90-95
Điều kiện đủ chuyển dấu tích phân suy rộng với cận vô hạn qua chuỗi hàm
Hồ Công Xuân Vũ Ý, Đoàn Thị Thu Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 96-104
Dạy học cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
Phan Văn Tấn
PDF Trích dẫn
Trang: 105-111
Xây dựng mô phỏng thí nghiệm điều chế clo ở chương Halogen SGK lớp 10 bằng phần mềm Macromedia flash MX 2004
Lý Huy Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 112-120