Ngày xuất bản: 30/10/2013

Khoa học Tự nhiên

Đặc điểm sinh học quần thể loài Nhái bầu hoa Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
Hoàng Ngọc Thảo, Ngô Thị Lệ, Lê Thị Quý
PDF Trích dẫn
Trang: 14-21
Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn chi Streptomyces trong đất ở khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Đỗ Thị Tuyến, Đào Thị Hằng, Vi Thị Đoan Chính
PDF Trích dẫn
Trang: 22-28
Thiết kế và tối ưu hóa mạch lọc microstrip song song ngẫu hợp dựa trên ADS
Trần Văn Hà, Hà Thái Thủy Lam
PDF Trích dẫn
Trang: 29-37