Ngày xuất bản: 21/10/2023

Khoa học Tự nhiên

Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến tính chất vật lý và giá trị cảm quan của bánh quy khoai môn
Diệp Kim Quyên
Trích dẫn
Đa dạng thành phần loài lan rừng ở đảo Lại Sơn và đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang
Trần Tú Trinh, Hồ Thị Phi Yến, Đặng Minh Quân
Trích dẫn
Phân lập và đánh giá vi khuẩn chịu nhiệt lên men ethanol từ nguyên liệu nông nghiệp
Nguyễn Thị Pha Ly, Võ Duy Hoàng, Lê Thị Trúc Phương
Trích dẫn
Ảnh hưởng của các yếu tố lên cấu trúc, quá trình kết tinh của hợp kim Cu1-xAux (x=0,25; 0,5; 0,75) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử
Trần Quốc Tuấn , Ông Văn Hoàng , Nguyễn Thị Thu Cúc , Nguyễn Trọng Dũng
Trích dẫn

Natural Sciences Issue

Some data about the food composition of amphibians in Cao Lanh city, Dong Thap province 
Le Thi Thanh
Trích dẫn
Calculations on the stable structures of ScGe5 cluster on the potential energy surface and its CO adsorption
Nguyen Minh Thao, Bui Tho Thanh, Phan Trung Cang, Ho Sy Linh, Ho Sy Thang
Trích dẫn
Predicting learning status of informatics students at Dong Thap University based on machine learning models
Le Minh Thu, Nguyen Quoc Anh
Trích dẫn
Chemical composition and antifungal activity of Annona reticulata L.
Le Thi Bach, Pham Thi Kim Phuong, Le Thi Thanh Xuan , Nguyen Trong Tuan, Nguyen Thi Anh Hong, Le Thi Thao Quyen, Ho Thi Minh Thu, Nguyen Thi Bich Tran, Ly Toan Duy, Pham Phuoc Duong, Cao Nhat Nghia, Diep Anh Hao
Trích dẫn