GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Đồng Tháp công bố trên 300 bài báo trên Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.


TS Trương Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường (trái) và TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng trao gói hỗ trợ viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ.

Cụ thể, năm học 2022 - 2023, trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai thực hiện mới 117 đề tài khoa học và công nghệ. Trong đó, có 6 đề tài đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 38 đề tài đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của giảng viên và 73 đề tài đề tài khoa học và công nghệ của sinh viên.

Đặc biệt, trường đã công bố hơn 300 bài báo trên Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 62 bài báo công bố trên các Tạp chí khoa học thuộc chỉ mục WoS, Scopus.

Về hoạt động của Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp, tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép xuất bản Tạp chí in và cấp mới Giấy phép xuất bản Tạp chí điện tử vào ngày 25/11/2022.

Ngoài chỉ số ISSN 0866-7675 của Tạp chí in đã được cấp từ năm 2012, Tạp chí điện tử đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp thêm chỉ số ISSN điện tử: eISSN 2815-567X vào ngày 3/2/2023.

Trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống website xuất bản Tạp chí trực tuyến từ tháng 6/2023.

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 1.046 bài báo. Riêng trong năm học 2022 - 2023, Tạp chí đã xuất bản được 9 số với 118 bài báo. Tất cả các bài báo của tạp chí xuất bản đều được gắn mã định danh số quốc tế DOI và được chỉ mục trong hệ thống Google Scholar.

Hiện trường đang tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí nhằm đưa Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được vào chỉ mục trích dẫn Đông Nam Á - ACI.

theo Quốc Ngữ

https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-dong-thap-cong-bo-hon-300-bai-bao-khoa-hoc-post648333.html