THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cách kiểm tra mức độ uy tín của các Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

2023-09-26

Hướng dẫn cách kiểm tra mức độ uy tín của các Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, các Tạp chí khoa học phải có chỉ số ISSN hoặc eISSN và được phân thành 05 loại (mức độ uy tín) sau : (1) Tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS (Web of Science); (2) Tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus; (3) Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI (ASEAN Citation Index); (4) Tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước; (5) Tạp chí khoa học trong và ngoài nước khác. Bài viết này hướng dẫn các nhà khoa học cách kiểm tra mức độ uy tín của tạp chí và một số lưu ý có liên quan đến vấn đề này.

Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics đợt hai năm 2023: Trường Đại học Đồng Tháp tăng 661 bậc so với bảng xếp hạng cùng kỳ năm 2022

2023-07-31

Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics đợt tháng 7 năm 2023. Trong kỳ xếp hạng này, Trường Đại học Đồng Tháp đã tăng 661 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào cùng kỳ năm 2022 với vị trí 5.974.

Trường Đại học Đồng Tháp công bố hơn 300 bài báo khoa học

2023-07-27

Cụ thể, năm học 2022 - 2023, trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai thực hiện mới 117 đề tài khoa học và công nghệ. Trong đó, có 6 đề tài đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 38 đề tài đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của giảng viên và 73 đề tài đề tài khoa học và công nghệ của sinh viên.

Bảng xếp hạng VNUR năm 2023: Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Đồng Tháp xếp thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2023-02-28

Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) của Việt Nam VNUR (Viet Nam’s University Rankings) vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023. Trường ĐH Đồng Tháp được xếp hạng 72 trên bảng xếp hạng toàn quốc; trong đó, tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế xếp hạng 24 và tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học thuộc danh mục WoS (Web of Science) xếp hạng 53. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả hai tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ thì Trường ĐH Đồng Tháp đều đứng thứ hai trong khu vực.