Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics đợt tháng 7 năm 2023. Trong kỳ xếp hạng này, Trường Đại học Đồng Tháp đã tăng 661 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào cùng kỳ năm 2022 với vị trí 5.974.

Trong khu vực Đông Nam Á, có 4.580 các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng thì Trường Đại học Đồng Tháp đứng vị trí thứ 307 tăng 47 bậc so với bảng xếp hạng cùng kỳ năm 2022. Đối với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, có 186 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng đợt này, trong đó Trường Đại học Đồng Tháp đứng vị trí thứ 38, tăng 05 bậc so với bảng xếp hạng cùng kỳ vào tháng 7 năm 2022.

Hình 1. Bảng xếp hạng Top 50 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam theo Webometrics (cập nhật tháng 7 năm 2023)

Nguồn: https://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam

Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới đã được Webometrics triển khai thực hiện từ năm 2004. Hàng năm, bảng xếp hạng Webometrics được công bố hai đợt vào cuối tháng 01 và tháng 7. Hiện nay, các tiêu chí xếp hạng được đánh giá dựa vào 3 chỉ số gồm:

Hình 2. Phương pháp đánh giá xếp hạng các trường đại học của Webometrics (cập nhật tháng 7 năm 2023)

Nguồn: https://www.webometrics.info/en/current_edition

(1) Chỉ số về mức độ hiển thị (Visibility) với trọng số đánh giá 50%: Số lượng website con liên kết tới website của cơ sở giáo dục (được chuẩn hóa và chọn giá trị trung bình). Dữ liệu được lấy từ hệ thống Ahref và Majestic.

(2) Chỉ số về mức độ minh bạch (Transparency) với trọng số đánh giá 10%: Số lượng trích dẫn của 310 nhà khoa học hàng đầu của trường có hồ sơ trên Google Scholar (loại trừ 20 nhà khoa học có số lượng trích dẫn cao đột biến, nếu có). Dữ liệu lấy từ Google Scholar. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học.

(3) Chỉ số về mức độ xuất sắc (Excellence): Số lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn trong cơ sở dữ liệu, giai đoạn 5 năm (2018-2022). Dữ liệu được lấy từ nguồn Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình công bố quốc tế của trường đại học.

Hình 3. Các lĩnh vực công trình khoa học đã công bố của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp trên các tạp chí khoa học thuộc chỉ mục WoS

Nguồn: https://www.webofscience.com/wos/woscc/analyze-results/56542304-816d-40ba-b5c5-c378634b3d66-6fa64b6c

Để có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng của Webometrics đợt này, Trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cùng với chính sách thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, Nhà trường cũng đã ban hành các quy định về tăng mức hỗ trợ kinh phí cho giảng viên và người học nâng cao chất lượng công bố khoa học, đặc biệt là công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng trong nước và thế giới, Nhà trường cần tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Nhằm giúp cộng đồng dễ tiếp cận thông tin kịp thời, tăng mức độ ảnh hưởng của website và hình ảnh của Nhà trường đến với xã hội, Nhà trường thường xuyên công bố, cập nhật thông tin về kết quả hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, hợp tác và phục vụ cộng đồng trên website của Trường và các đơn vị.

- Hiện nay, đã có nhiều giảng viên của Trường tạo hồ sơ trên hệ thống Google Scholar với số lượng trích dẫn cao cũng góp phần nâng cao điểm số về chỉ số mức độ minh bạch. Tuy nhiên, đối với giảng viên chưa có hồ sơ trên hệ thống Google Scholar thì cần tiến hành sử dụng email của Trường Đại học Đồng Tháp (@dthu.edu.vn) để tạo tài khoản và cập nhật hồ sơ công bố khoa học. Từ đó, sẽ tăng mức độ ảnh hưởng uy tín học thuật của giảng viên và Nhà trường tới cộng đồng học thuật quốc tế, giúp cho cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế dễ dàng tiếp cận sản phẩm khoa học, qua đó, gia tăng cơ hội được trích dẫn của các công bố, làm tăng chỉ số tác động của công bố khoa học.

- Các giảng viên cần chú trọng công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc nhóm đầu các tạp chí khoa học của từng lĩnh vực, từ đó sẽ có cơ hội gia tăng lượt trích dẫn của công trình công bố.

Trung An