Kính gửi: Nhà khoa học, Giảng viên, Học viên sau đại học, Sinh viên các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu. 

 

           Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 560/GP-BTTTT ngày 25/11/2022. Tạp chí được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số ISSN cho Tạp chí in (ISSN 0866-7675) và Tạp chí điện tử (eISSN 2815-567X).

           Hàng năm, Tạp chí được phép xuất bản 09 số định kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: 06 số chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (04 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh) và 03 số chuyên san Khoa học Tự nhiên (02 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh). 

          Hiện nay, các bài báo đăng trên Tạp chí được kết nối với các cơ sở dữ liệu như Crossref, Google Scholar, ResearchGate, VJOL và được các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đưa vào danh mục tính điểm cho các bài báo thuộc các lĩnh vực gồm: Giáo dục học (0-0,75 điểm); Hóa học - Công nghệ thực phẩm (0-0,5 điểm); Toán học (0-0,5 điểm); Vật lý (0-0,5 điểm); Kinh tế (0-0,25 điểm); Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0-0,25 điểm); Sinh học (0-0,25 điểm); Triết học - Xã hội học - Chính trị học (0-0,25 điểm); Văn học (0-0,25 điểm); Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao (0-0,25 điểm).

           Tất cả các bài báo gửi đăng Tạp chí đều được xử lý trên hệ thống xuất bản trực tuyến, được kiểm tra mức độ trùng lặp và đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, được biên tập và chỉnh sửa bởi các nhà khoa học uy tín. Mỗi bài báo xuất bản trên Tạp chí đều được gắn mã định danh tài liệu số DOI và được xuất bản trực tuyến trên website của Tạp chí.

           Để không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung, hướng tới gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI), Ban Biên tập Tạp chí trân trọng kính mời Quý nhà khoa học, Giảng viên, Học viên sau đại học, Sinh viên các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu gửi các bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Sự quan tâm gửi bài báo của Quý vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí và chuyển tải những kết quả nghiên cứu có giá trị đến với đông đảo độc giả.

           Bài báo gửi đăng Tạp chí, Quý vị vui lòng gửi qua hệ thống xuất bản trực tuyến https://dthujs.vn/index.php/dthujs/about/submissions. Thể lệ viết và gửi bài báo, Quý vị vui lòng xem tại website: http://dthujs.vn.

Địa chỉ liên hệ:

           Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

           Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

           Điện thoại: (0277) 3883819;

           Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn.

           Ban Biên tập Tạp chí rất mong nhận được các bài báo của Quý vị gửi đăng trên Tạp chí. Trân trọng cảm ơn./.

          Đính kèm: Tập tin Thư mời viết bài.