Date Published: 28/04/2014

Natural Sciences Issue

Ảnh hưởng của một số loại bột đến chất lượng của surimi cá basa trong bảo đông
Thi Hang Phuong Nguyen
PDF Cite
Page: 24-32
Về định lí điểm bất động chung cho ánh xạ trong không gian kiểu-mêtric
Trung Hieu Nguyen, Hien Huong Hoang
PDF Cite
Page: 33-42
Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Thi Phuong Vo, Kim Bup Nguyen, Thi Thanh Mai Pham, Thi Be Nhanh Nguyen, Ngoc Tiet Le, Duc Tuong Tran
PDF Cite
Page: 43-51
Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES-GIS huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000)
Hoang Linh Phan, Van Tuan Phan
PDF Cite
Page: 85-93
Xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải thủy sản bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí
Thi Hai Ly Nguyen, Mong Thu Phan
PDF Cite
Page: 94-103