Ngày xuất bản: 28/04/2014

Khoa học Tự nhiên

Ảnh hưởng của một số loại bột đến chất lượng của surimi cá basa trong bảo đông
Nguyễn Thị Hằng Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 24-32
Về định lí điểm bất động chung cho ánh xạ trong không gian kiểu-mêtric
Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Hiền Hưởng
PDF Trích dẫn
Trang: 33-42
Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Võ Thị Phượng, Nguyễn Kim Búp, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Bé Nhanh, Lê Ngọc Tiết, Trần Đức Tường
PDF Trích dẫn
Trang: 43-51
Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES-GIS huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000)
Phan Hoàng Linh, Phan Văn Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 85-93
Xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải thủy sản bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí
Nguyễn Thị Hải Lý, Phan Mộng Thu
PDF Trích dẫn
Trang: 94-103