Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B:  Khoa học Tự nhiên

Số 4 (8-2013)

Ngày xuất bản: 13/08/2013

Khoa học Tự nhiên

Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch
Võ Thị Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 15-25
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Tình
PDF Trích dẫn
Trang: 26-33