Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B: Khoa học Tự nhiên

Số 29, (12-2017)

Ngày xuất bản: 10/12/2017

Khoa học Tự nhiên

Các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại Tiền Giang đối với người dân địa phương
Nguyễn Công Tráng, Trương Quốc Trọng, Ngô Thị Trang Đài
PDF Trích dẫn
Trang: 86-91
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy polyethylene từ đất bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Thị Pha, Trần Thị Yến Nhi, Trần Đình Giỏi
PDF Trích dẫn
Trang: 92-97