Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B: Khoa học Tự nhiên

Số 34, (10-2018)

Ngày xuất bản: 10/10/2018

Khoa học Tự nhiên

Khảo sát thành phần bay hơi, xác định hàm lượng alkaloid và proanthocyanidin toàn phần trong lá cây Chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Euphorbiaceae)
Huỳnh Anh Duy, Tiết Thanh Phong, Lâm Thị Ngọc Giàu
PDF Trích dẫn
Trang: 59-63
Ảnh hưởng của một vài yếu tố ngoại sinh lên bảo quản ngắn hạn chồi in vitro của lan Dendrobium Caesar White bằng kĩ thuật hạt nhân tạo
Lê Thị Thuý, Phạm Văn Lộc, Trịnh Thị Hương, Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Hoàng Duy Đăng
PDF Trích dẫn
Trang: 64-68
Nghiên cứu khả năng hấp phụ nước nhiễm phèn tại xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bằng than sinh học làm từ rơm rạ
Kiều Đỗ Minh Luân, Huỳnh Minh Luân
PDF Trích dẫn
Trang: 69-72