Ngày xuất bản: 28/04/2017

Khoa học Tự nhiên

Sự hội tụ của thuật toán lai ghép cho ánh xạ α-không giãn trong không gian Hilbert
Huỳnh Diễm Ngọc, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 76-82
Điều kiện đủ cho tính ổn định nghiệm của hệ phương trình sai phân phi tuyến có chậm chịu nhiễu
Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 83-88
Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitrocao chiết Rau ngổ (Enhydra fluctuans Lour., Asteraceae) trên hai thử nghiệm DPPH và MDA
Huỳnh Anh Duy, Lâm Thị Ngọc Giàu, Bùi Mỹ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 89-92
Đa dạng thực vật ở Khu di tích lịch sử - văn hóa Xẻo Quýt, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Thanh Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 93-97
Hiện trạng khai thác nguồn lợi cá bống họ Eleotridae ở các thủy vực ven sông Tiền
Võ Thành Toàn, Trần Đắc Định
PDF Trích dẫn
Trang: 98-104
Điều kiện nối lưới cho nguồn điện mặt trời kết hợp với tuabin gió sử dụng giải thuật hệ bám điểm công suất cực đại
Lê Kim Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120