Ngày xuất bản: 24/12/2016

Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu thành phần hóa học thân cây Vọng cách (Premna serratifolia L.)
Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Thị Huyền Linh, Lâm Văn Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 75-78
Tổng hợp vật liệu nano spinel Li4Mn5O12 bằng phương pháp thủy nhiệt
Nguyễn Minh Thảo, Phạm Minh Xuân
PDF Trích dẫn
Trang: 79-83
Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của cluster MnS3-/0 bằng hóa học tính toán và giải thích phổ quang electron của cluster anion
Trần Văn Trận, Trần Quốc Trị, Nguyễn Minh Thảo, Phan Trung Cang, Trần Văn Tân
PDF Trích dẫn
Trang: 84-90
Sử dụng dịch chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Nguyễn Lê Hoàng Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 91-95