Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Tự nhiên

Số 24 (02-2017)

Ngày xuất bản: 10/02/2017

Khoa học Tự nhiên

Sự ảnh hưởng của nồng độ tạp chất B lên vi cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của mô hình hạt nano Fe1-xBx
Nguyễn Trọng Dũng, Trịnh Thị Hương , Nguyễn Chính Cương
PDF Trích dẫn
Trang: 71-75
Khảo sát hấp phụ As(V) trong dung dịch nước bằng vật liệu zeolite biến tính bằng Mn
Bùi Văn Thắng, Trần Thị Xuân Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 76-82
Thành phần loài và đặc điểm phân bố của nhện (Araneae, Arachnida) ở Vồ Thiên Tuế - Núi Cấm, An Giang
Trần Thị Anh Thư, Đinh Minh Quang, Nguyễn Hương Ly
PDF Trích dẫn
Trang: 83-90
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên lợn rừng lai nuôi theo mô hình bán hoang dã, đánh giá hiệu quả điều trị của một số hóa dược
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Vân Anh, Dương Văn Quảng
PDF Trích dẫn
Trang: 91-95