Date Published: 11/04/2013

Social Sciences and Humanities Issue

Vận dụng lý thuyết chuyển hóa sư phạm của didactic Toán vào việc tìm tòi phát hiện lời giải các bài toán ở trường phổ thông
Tam Dao
PDF Cite
Page: 5-9
Năng lực quản lý/ lãnh đạo của người Hiệu trưởng trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Quoc Bao Dang, Minh Gian Pham
PDF Cite
Page: 10-14
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh Kiên Giang
Thi Kim Anh Nguyen, Kim Ha Vuong
PDF Cite
Page: 15-27
Nghiên cứu chính sách cổ tức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín
Thi Dung Phan
PDF Cite
Page: 35-43
Lí thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động
Xuan Vien Pham
PDF Cite
Page: 80-86
Trường Đại học Thương Mại đổi mới quá trình đào tạo theo hướng mở
Thi Phi Yen Nguyen
PDF Cite
Page: 95-101
Hoạt động tư vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang
Thi Thanh Thao Le
PDF Cite
Page: 102-110
Nguồn nhân lực – vấn đề mấu chốt trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
Giac Tri Nguyen
PDF Cite
Page: 111-115
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập ở khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Thi Le Hoa Le
PDF Cite
Page: 116-120