Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B:  Khoa học Tự nhiên

Số 3 (6-2013)

Ngày xuất bản: 12/06/2013

Khoa học Tự nhiên

Sự phân hóa đặc điểm hình thái của quần thể loài Ếch poi lan Limnonectes poilani (Bourret, 1942) (Dicroglossidae: anura) ở Vườn quốc gia Bạch Mã
Hoàng Ngọc Thảo, Cao Tiến Trung, Lê Thị Quý
PDF Trích dẫn
Trang: 31-36
Ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt độ protease ngoại bào trong chế phẩm koji tương sản xuất từ chủng Aspergillus oryzae N2 nuôi cấy trên môi trường bán rắn
Nguyễn Hiền Trang, Phạm Trần Thuỳ Hương, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
PDF Trích dẫn
Trang: 37-46
Về định lí điểm bất động trên không gian S-mêtric thứ tự bộ phận
Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 47-55
Khảo sát các điều kiện tối ưu ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ asen của than hoạt tính Trà Bắc
Đặng Thị Thu Liễu
PDF Trích dẫn
Trang: 56-63
Đánh giá hiệu quả kinh tế của bột cá tra so với bột cá biển trong khẩu phần nuôi gà Ác giai đoạn tăng trưởng ở tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Kim Thuý
PDF Trích dẫn
Trang: 64-72
Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian tôpô
Huỳnh Ngọc Cảm, Nguyễn Thành Nghĩa, Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 73-75
Ảnh hưởng của các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đến quá trình chuyển tải phù sa của sông: ví dụ tại Trạm thủy văn Hà Nội
Đặng Thị Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 76-83
Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000)
Phan Hoàng Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 104-113