Ngày xuất bản: 25/08/2019

Khoa học Tự nhiên

Thế tương tác coulomb trong lớp ba graphene
Nguyễn Văn Mện
PDF Trích dẫn
Trang: 82-87
Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện tượng El Nino và La Nina đến lưu lượng dòng chảy và phù sa sông Mekong tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận
Đặng Thị Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 88-92
Ảnh hưởng của một số công thức dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của rau xà lách thủy canh nổi
Thái Hoàng Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 93-97
Điều khiển bộ nghịch lưu ghép tầng hai bậc bằng kỹ thuật sóng mang PWM
Phan Thanh Hoàng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 98-106